Under vecka 18 kommer vi att påbörja arbetet med att lägga ut bryggflaken. Det kommer att krävas mindre reparationer och förstärkningar av balkarna vilket kommer att ske löpande efterhand som bryggflaken läggs ut.