Den 12:e mars höll vi årsmöte i klubben, som vanligt i Bjärred IFs klubbstuga. Några av höjdpunkterna:

  • Målsättningen är att bryggan är utlagd till 1:a maj. I samband med bryggans utläggande ses området runt iläggningsrampen över för att se om det går att göra mer trevligt. Styrelsen lägger ut på hemsidan när ett datum är spikat.
  • Under 2016 har ett stort arbete gjorts på att förstärka balkarna, vilket har påverkat det finansiella resultatet.
  • Bryggavgifterna för 2017 lämnas oförändrade.
  • Styrelsen tackar Hilding Engstedt för lång och trogen tjänst i styrelsen, Jens Hall och Peter Ternerot hälsas välkomna som nya styrelseledamöter.
  • Styrelsen fortsätter sitt arbete med att hitta nya medlemmar, vi har fortfarande ett antal platser lediga på norra sidan.

Väl mött säsongen 2017.

/Styrelsen