Båtsäsongen känns avlägsen när snön faller och nattfrosten biter sig kvar. Vi hoppas dock på en fin vår och bryggan är sedan en tid på plats och klar att användas. Rampen är ännu inte utgrävd, så sjösättning får göras på annan ramp eller vid högvatten. Vi siktar på att rampen ska vara klar att användas senast 1:e maj.