Vi har nöjet att invitera samtliga medlemmar med familj till den årliga grillkvällen.

Vi träffas vid bryggan från kl 18:00, styrelsen ordnar med grillar, var och en tar med det man vill grilla och dricka, kanske något mjukt att sitta på.

Väl mött söndagen den 16:e juni!

Om det är busväder försöker vi hitta ett nytt datum.

/Styrelsen