Välkomna till BBK:s Årsmöte i BIFs lokaler på Borgeby IP.
Vi går sedvanligt igenom utfallet från 2019 och väsentliga händelser, samt en prognos inför 2020.
Vi ser gärna att så många som möjligt kan komma.
Observera tiden kl 10-12.
Ingen föranmälan krävs.

Vi bjuder på kaffe och kakor.

Updaterad dagordning:

Kallelse till årsmöte i BBK 2020

Medlemmarna i Bjärreds Båtklubb BBK kallas till årsmöte. Mötet hålls i Fotbollsklubbens klubbstuga vid Borgeby Idrottsplats, söndagen den 15 mars kl 10.00. Vi uppmanar alla medlemmar som har möjlighet till att närvara på mötet att ni kommer!

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om behörigt utlysande av möte
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2019
 8. Föredragning av ekonomisk ställning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelse
 12. Fastställande av bryggavgifter för 2020
 13. Bryggans status
 14. Budget för 2020
 15. Arrendeavtal information
 16. Övriga frågor
 17. Grillkväll

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 2 veckor före mötet

 1. Mötets avslutande

 

Mvh
Styrelsen.